Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Nikki Ickx Photography gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • De foto’s op www.nikkiickx.be mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Nikki Ickx. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze te downloaden of op welke wijze dan ook te gebruiken.

 • Nikki Ickx Photography kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de thuisstudio.

 • Nikki Ickx Photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten alle tijden te verbeteren of anderszins te wijzigen, inclusief prijzen en pakketten.

 • Nikki Ickx Photography is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

 

2. De thuisstudio

 • In de omgeving van de thuisstudio kunnen huisdieren (katten) rondlopen. Nikki Ickx Photography is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties of schade naar aanleiding hiervan.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage zelf close-up beelden te fotograferen of te filmen met eigen telefoon of camera. Behind the scenes foto’s zijn wel toegestaan.

 

3. Fotosessies en producten

 • Nikki Ickx Photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van een kleiner aantal of minder goede foto’s dan aangetoond in het portfolio door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Bijvoorbeeld: kinderen die niet meewerken, weeromstandigheden, instructies die niet opgevolgd worden, etc.

 • Nikki Ickx Photography biedt fotoproducten zoals afdrukken en muurdecoratie aan. Bij het zelf afdrukken van digitaal aangekochte foto’s draagt Nikki Ickx Photography geen verantwoordelijkheid in verband de kwaliteit van de afgedrukte foto’s en/of producten.

 • Indien je tijdens de fotosessie ergens ontevreden over bent of een set-up niet mooi vindt, dan moet je dit direct tegen mij zeggen. Dit geeft mij de kans om het anders aan te pakken of de set-up te veranderen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • Foto’s van een fotosessie of huwelijksreportage worden tot 1 jaar na datum in het archief opgeslagen. Hierna is er geen garantie dat de foto’s nog opgevraagd kunnen worden.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te ontvangen/bekijken na de fotosessie. Nikki Ickx Photography levert de foto’s in JPEG of PNG formaat met de standaardbewerking conform het portfolio op de website.

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of te retourneren. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden.

 

4. Auteursrechten

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij Nikki Ickx Photography.

 • De klant geeft Nikki Ickx Photography toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotionele doeleinden (website, professionele sociale media, visitekaartjes, flyers, voorbeeldalbums, etc). Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor doeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email kenbaar te maken.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking (incl. filters) dan deze aangeleverd door Nikki Ickx Photography.

 • Bij aanschaf digitale bestanden in hoge resolutie heeft de klant het recht tot reproductie tot eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken/publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Nikki Ickx Photography.

 

5. Prijzen, offertes en betalingen

 • Alle offertes zijn vrijblijvend indien het niet uitdrukkelijk anders gezegd.

 • Alle prijzen worden weergegeven in euro’s.

 • Een datum wordt pas vrijgehouden als de reservering compleet is.

 • Betalen kan via cash, overschrijving of via de Bancontact app.

 • Indien u in gebreke blijft qua betaling, behoudt Nikki Ickx Photography het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot de betaling geschied is.

 

6. Annuleringsvoorwaarden

 • Kosteloos annuleren kan alleen schriftelijk, via SMS, Whatsapp of e-mail en minstens 72 uur op voorhand bij een fotosessie en 1 maand bij een huwelijksreportage.

 • Annuleren voor een fotoshoot bij minder dan 72 uur voor de fotosessie is enkel toegestaan in specifieke situaties met een geldige reden (ziekte, overlijden familielid, etc).

 • Indien er sprake is van annulering op basis van overmacht, is Nikki Ickx Photography niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaald diensten die vanwege overmacht niet kunnen doorgaan, zullen verzet worden aan een later tijdstip of de klant ontvangt een waardebon voor het betaalde bedrag.

 • Fotosessies vinden altijd plaats op een vast tijdstip. Indien u meer dan 15 te laat bent, zonder dit te laten weten, wordt deze tijd van de sessie afgetrokken. Bij meer dan 30 minuten wordt de fotosessie geannuleerd zonder terugbetaling van uw voorschot.

 

7. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld of geruild worden.

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de uitgifte. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is, dan moet het verschil bijbetaald worden om recht te hebben op de service.

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven fotosessies.

 • Fotosessies vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op voor het inplannen van de fotosessie. 

Privacy verklaring

Nikki Ickx Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, mailadres etc) openbaar maken of aan andere doorgeven.

 • Welke gegevens verwerken wij?
  Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
  Via onze website: locatie, activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat

 

 • Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens? 
  Afhandelen van betaling, contact opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, goederen of diensten bij u af te leveren, verbeteren van de website

 

 • Nikki Ickx Photography neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

 • Nikki Ickx Photography bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

 

 • Nikki Ickx Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht: Outlook, Google Analytics, Shootproof, WordPress.